Utbildningsresurser

Besök
eLearning-modulen
om OIC för att

veta mer om OIC och
hur det påverkar patienter
eLearning
Öka dina kunskaper om opioidorsakad förstoppning (opioid induced constipation – OIC) och MOVENTIG (naloxegol) med vår omfattade och användarvänliga eLearning-plattform. Arbeta i din egen takt, testa dina kunskaper i slutet av varje lektion och få ett certifikat när du är klar.

Kyowa Kirin AB | Torshamnsgatan 39 | SE-164 40 Kista | Sweden
E-post: infose@kyowakirin.com | www.kyowa-kirin.com

KKI/SE/MOV/0049 04/2021     Den här webbplatsen är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige
KKI/SE/MOV/0049 04/2021 Den här webbplatsen är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige