Utbildningsresurser

Besök
eLearning-modulen
om OIC för att

veta mer om OIC och
hur det påverkar patienter
eLearning
Öka dina kunskaper om opioidorsakad förstoppning (opioid induced constipation – OIC) och MOVENTIG (naloxegol) med vår omfattade och användarvänliga eLearning-plattform. Arbeta i din egen takt, testa dina kunskaper i slutet av varje lektion och få ett certifikat när du är klar.
KKI/SE/MOV/0016 07/20     Den här webbplatsen är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige
KKI/SE/MOV/0016 07/20 Den här webbplatsen är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige