Opioidorsakad förstoppning (OIC)

Besök
eLearning-modulen
om OIC för att

veta mer om OIC och
hur det påverkar patienter

Opioidorsakad förstoppning (Opioid Induced Constipation – OIC) påverkar många patienters liv

Upp till
81%
av patienter med kronisk smärta som behandlas med opioider uppskattas lida av OIC (n=322)1

Nästan
62%
av cancerpatienter som behandlas med opioider uppskattas lida av OIC trots användning av laxermedel (n=520)2

OIC pågår under hela opioidbehandlingen3

OIC ORSAKAS AV ATT OPIOIDER BINDER TILL μ-RECEPTORERNA I TARMEN

Gör att framdrivningen av innehåll genom mag-tarmkanalen går långsamt samt minskar sekretionen4,5

Tarm - Opioider och μ-Receptorer
OIC definieras som en avvikelse från normala tarmtömningsrutiner efter insättning av opioider5

OIC kan kräva andra behandlingar jämfört med förstoppning av andra orsaker

Besök eLearning-modulen om OIC för att få veta mer om OIC och hur det påverkar patienter

Många patienter med OIC blir inte hjälpta av laxermedel

Laxermedel behandlar inte orsaken till OIC6

Nästan
60%
av patienter som tar opioider och lider av OIC rapporterade att de minskade sitt intag av smärtstillande till följd av förstoppning (n=513)7

…trots att de led av ökad smärta4

54%
av patienterna får inte korrekt hjälp av laxermedel (n=76)8

Referenser: 1. Bell TJ, Panchal SJ, Miaskowski C, et al. The prevalence, severity, and impact of opioid-induced bowel dysfunction: results of a US and European Patient Survey (PROBE 1). Pain Med. 2009;10:35–42. 2. Abramowitz L, Beziaud N, Labreze L, et al. Prevalence and impact of constipation and bowel dysfunction induced by strong opioids: a cross-sectional survey of 520 patients with cancer pain: DYONISOS study. J Med Econ. 2013;16:1423 -33. doi:10.3111/13696998.20 13.851082. 3. McNicol E, Horowicz-Mehler N, Fisk RA, et al. Management of opioid side effects in cancer-related and chronic noncancer pain: a systematic review. Journal of Pain. 2003;4(5):231-256. 4. Camilleri M, Drossman D, Becker G, et al. Emerging treatments in neurogastroenterology: a multidisciplinary working group consensus statement on opioid-induced constipation. Neurogastroenterology & Motility. 2014;26(10):1386-1395. 5. Brock C, Olesen SS, Olesen AE, et al. Opioid-induced bowel dysfunction: pathophysiology and management. Drugs. 2012;72(14):1847-1865. 6. Leppert W. The role of opioid receptor antagonists in the treatment of opioid-induced constipation: a review. Advances in Therapy. 2010;27(10):714-730. 7. Epstein RS, Cimen A, Benenson H, et al. Patient preferences for change in symptoms associated with opioid-induced constipation. Advances in Therapy. 2014;31(12):1263-1271. 8. Pappagallo M. Incidence, prevalence, and management of opioid bowel dysfunction. The American Journal of Surgery. 2001;182(5A Suppl):11S-18S.

Kyowa Kirin AB | Torshamnsgatan 39 | SE-164 40 Kista | Sweden
E-post: infose@kyowakirin.com | www.kyowa-kirin.com

KKI/SE/MOV/0055 04/2021     Den här webbplatsen är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige
KKI/SE/MOV/0055 04/2021
Den här webbplatsen är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige