KLINISKA SÄKERHETSDATA

KLINISKA SÄKERHETSDATA

Kliniska beaktanden: Kliniska säkerhetsdata1

Långtidsexponering, MOVENTIG en gång dagligen i upp till 52 veckor, tolererades generellt sett väl1

Enligt samlade data från kliniska prövningar (12 veckor) var de vanligaste rapporterade biverkningarna magsmärta, diarré, huvudvärk och gasbildning2

Majoriteten av mag-tarmsymtomen var milda till medelsvåra, uppstod tidigt i behandlingen och avtog med tiden2

MOVENTIG kontraindiceras för patienter med:

  • Känd eller misstänkt tarmobstruktion eller patienter i riskzonen för återkommande obstruktion på grund av potentiell tarmperforation1
  • Samtidig användning av starka CYP3A4-hämmare eller -inducerare1
  • Patienter med underliggande cancer som ligger i riskzonen för tarmperforation, såsom patienter med:
    • Underliggande elakartad cancer i mag-tarmkanalen eller bukhinnan1
    • Återkommande eller långt framskriden äggstockscancer1
    • Behandling med vaskulär endotelial tillväxtfaktorhämmare (VEGF-hämmare)1
Cancerrelaterad smärta: Erfarenheterna av användning av naloxegol vid OIC hos patienter med cancerrelaterad smärta är begränsade. Därmed ska man vara försiktig vid förskrivning av naloxegol till dessa patienter1
Cancerrelaterad smärta: Erfarenheterna av användning av naloxegol vid OIC hos patienter med cancerrelaterad smärta är begränsade. Därmed ska man vara försiktig vid förskrivning av naloxegol till dessa patienter1
För fullständig information om kontraindikationer, varningar och försiktighet, se Sammanfattning om produkten.

Referenser: 1. MOVENTIG Produktresumé. https://www.fass.se 2. Webster L, Chey WD, Tack J, et al. Randomised clinical trial: the long-term safety and tolerability of naloxegol in patients with pain and opioid-induced constipation. Alimentary Pharmacology & Therapeutics. 2014;40(7):771-779.

Kyowa Kirin AB | Torshamnsgatan 39 | SE-164 40 Kista | Sweden
E-post: infose@kyowakirin.com | www.kyowa-kirin.com

Kyowa Kirin Limited
KKI/SE/MOV/0048 04/2021     Den här webbplatsen är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige
KKI/SE/MOV/0048 04/2021
Den här webbplatsen är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige