MOVENTIGs EFFEKT

MOVENTIGs EFFEKT

FÖRVÄNTAD RESPONS FÖR 25 MG ÄR 5,4 RESP. 18,1 TIMMAR (MEDIAN)1
MEDIANTID FÖR FÖRSTA SPONTANA TARMTÖMNINGEN EFTER EN DOS

KODIAC 4 och 5 var två reproducerade, dubbelblinda, placebokontrollerade fas 3-studier av naloxegol hos patienter med OIC och icke-cancerrelaterad smärta. Mediantiden till första spontana tarmtömningen efter den första dosen hos patienter som tillhörde undergruppen med otillräckligt behandlingssvar på laxermedel var en viktig sekundär mätning av effekten.

MOVENTIG 25 mg EN GÅNG DAGLIGEN MINSKAR SYMTOMEN PÅ OIC2

Patienter med otillräckligt behandlingssvar på laxermedel upplevde en betydande ökning av spontana tarmtömningar per dag vs. placebo (p <0,001, MOVENTIG 25 mg n=241, placebo n=239)2

Medelvärdesdifferensen enligt minstakvadratmetoden för 25 mg naloxegol jämfört med placebo på 1,21 (95 % CI: 0,76-1,65; p<0,001, MOVENTIG 25 mg n=241, placebo n=239).

Referenser: 1. Tack J, Lappalainen J, Diva U, et al. Efficacy and safety of naloxegol in patients with opioid-induced constipation and laxative-inadequate response. United European Gastroenterology Journal. 2015;3(5):471-480. 2. MOVENTIG Produktresumé. https://www.fass.se.

Kyowa Kirin AB | Torshamnsgatan 39 | SE-164 40 Kista | Sweden
E-post: infose@kyowakirin.com | www.kyowa-kirin.com

Kyowa Kirin Limited
KKI/SE/MOV/0048 04/2021     Den här webbplatsen är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige
KKI/SE/MOV/0048 04/2021
Den här webbplatsen är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige