Hjälper dig att lösa
utmaningen med
opioidorsakad förstoppning1

Hjälper dig att lösa
utmaningen med
opioidorsakad förstoppning1

MOVENTIG (naloxegol) 25mg EN GÅNG DAGLIGEN
BEHANDLA OIC UTAN ATT KOMPROMISSA MED SMÄRTLINDRINGEN2

MOVENTIG är det första orala läkemedlet som tas en gång om dagen och som verkar som en perifer μ-opioidreceptorantagonist (PAMORA). Läkemedlet verkar genom att selektivt blockera μ-opioidreceptorer i tarmen. Detta lindrar opioidorsakad förstoppning utan att påverka den smärtlindrande effekten av opioider.1,2
MOVENTIG indikeras för behandling av OIC hos vuxna patienter med otillräckligt behandlingssvar på laxermedel1#
# För att kategoriseras som otillräckligt behandlingssvar på laxermedel måste patienten under de senaste två veckorna haft OIC-symtom av minst måttlig allvarlighetsgrad samt behandlats med laxermedel av minst en laxermedelsklass under minst fyra dagar.
Referenser: 1. MOVENTIG Produktresumé. https://www.fass.se. 2. Anantharamu T, Sharma S, Gupta A, et al. Naloxegol: First oral peripherally acting mu opioid receptor antagonists for opioid-induced constipation. Journal of Pharmacology and Pharmacotherapeutics. 2015;6(3):188.
Kyowa Kirin Limited
KKI/SE/MOV/0017 07/20     Den här webbplatsen är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige
KKI/SE/MOV/0017 07/20
Den här webbplatsen är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige