Diagnostiska verktyg

Besök
eLearning-modulen
om OIC för att

veta mer om OIC och
hur det påverkar patienter

BOWEL FUNCTION INDEX

Detta är ett kliniskt godkänt verktyg med specifikt fokus på OIC för att bättre kunna bedöma patienten. Det är ett enkelt, kort och subjektivt frågeformulär som tar fasta på patientens upplevelse av förstoppning. Formuläret ska användas av hälso- och sjukvårdspersonal.1

BRISTOLSKALAN

Bristolskalan (Bristol Stool Chart – BSC) är ett visuellt hjälpmedel som hjälper patienter och vårdgivare att identifiera förstoppning. Den visar 7 typer av avföring där typ 1 och 2 indikerar förstoppning, 3 och 4 är normal (särskilt den senare) och 5, 6 och 7 indikerar diarré. Den hårda typen av avföring (typ 1 och 2) har bevisad längre total tarmpassagetid medan typ 5, 6 och 7 har kortare total tarmpassagetid.2

PAC-SYM-FORMULÄR

Detta är ett självskattningsverktyg för patientens upplevelse av förstoppning under 2 veckor som mäter symtom och hur pass svåra de är. Formuläret består av 12 symtom uppdelade i 3 domäner: mage, ändtarm och avföring där svaren poängsätts på en 5-gradig Likertskala.3

PAC-QOL-FORMULÄR

Detta är den andra delen av PAC-formulären som bedömer förstoppningens påverkan på patientens livskvalitet. Det är ett självskattningsformulär som består av 28 delar uppdelade i 4 underskalor.4 Patienter ombes att fundera på hur förstoppningen påverkat det dagliga livet under de senaste 2 veckorna och poängsätta varje del från 0 till 4.4,5

KONSENSUSKRITERIER ENLIGT ROME IV

Vårdgivare och patienter tenderar att definiera förstoppning på olika sätt. För att lösa problemet har en internationell expertpanel tagit fram Rome IV-kriterierna för diagnosticering av förstoppning.

Enligt kriterierna i Rome IV diagnosticeras OIC om patienten rapporterar nya eller förvärrade förstoppningssymtom vid insättning, ändring eller ökning av opioidläkemedel. Dessa måste inkludera 2 eller fler förbestämda symtom. Guiden till hälso- och sjukvårdspersonal ger en bra översikt över de nya Rome IV-kriterierna.6

Referenser: 1. Ducrotté P, Caussé C. The Bowel Function Index: a new validated scale for assessing opioid-induced constipation. Current Medical Research and Opinion. 2012;28(3):457-466. 2. Lewis S, Heaton K. Stool Form Scale as a Useful Guide to Intestinal Transit Time. Scandinavian Journal of Gastroenterology. 1997;32(9):920-924. 3. Slappendel R, Simpson K, Dubois D, et al. Validation of the PAC-SYM questionnaire for opioid-induced constipation in patients with chronic low back pain. European Journal of Pain. 2006;10(3):209-217. 4. Hatswell A, Vegter S. Measuring quality of life in opioid-induced constipation: mapping EQ-5D-3 L and PAC-QOL. Health Economics Review. 2016;6(1):1-7. 5. Marquis P, De La Loge C, Dubois D, et al. Development and validation of the Patient Assessment of Constipation Quality of Life questionnaire. Scandinavian Journal of Gastroenterology. 2005;40(5):540-551. 6. Simren M, Palsson O, Whitehead W. Update on Rome IV Criteria for Colorectal Disorders: Implications for Clinical Practice. Current Gastroenterology Reports. 2017;19(15):1-8.

Kyowa Kirin AB | Torshamnsgatan 39 | SE-164 40 Kista | Sweden
E-post: infose@kyowakirin.com | www.kyowa-kirin.com

KKI/SE/MOV/0055 04/2021     Den här webbplatsen är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige
KKI/SE/MOV/0055 04/2021
Den här webbplatsen är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige