Diagnostik och patofysiologi

Besök
eLearning-modulen
om OIC för att

veta mer om OIC och
hur det påverkar patienter

OPIOIDERS EFFEKTER PÅ MAG-TARMKANALEN

Opioider har ett antal olika effekter på hela mag-tarmkanalen1,2
OMRÅDE FARMAKOLOGISK EFFEKT KLINISK EFFEKT
Magsäcken Minskade rörelser i mag-tarmkanalen
Minskad tonus i pylorussfinktern
Anorexia
Illamående och kräkningar
Tunntarmen Minskad framdrivning
Ökad vätskeabsorption
Minskad sekretion i bukspottskörteln och gallblåsan
Minskad absorption av läkemedel
Hård, torr avföring
Långsammare matsmältning
Tjocktarmen Ökade icke-framdrivande sammandragningar
Ökad vätskeabsorption
Ökad analsfinktertonus
Spasmer, magkramper, smärta
Hård, torr avföring
Ofullständig tömning

CNS3
HJÄRNA OCH RYGGMÄRG

Klinisk effekt:
Lindrar smärta

Biverkningar:
Sedering
Andningsdepression
Illamående/kräkningar


MAG-TARMKANALEN MED MYENTERISK OCH SUBMUKÖS PLEXUS1,2

Klinisk effekt:
Gör att framdrivningen av innehåll genom mag-tarmkanalen går långsamt
Minskar sekretionen i mag-tarmkanalen

Biverkningar:
Förstoppning


CNS3
HJÄRNA OCH RYGGMÄRG

Klinisk effekt:
Lindrar smärta

Biverkningar:
Sedering
Andningsdepression
Illamående/kräkningar


MAG-TARMKANALEN MED MYENTERISK OCH SUBMUKÖS PLEXUS1,2

Klinisk effekt:
Gör att framdrivningen av innehåll genom mag-tarmkanalen går långsamt
Minskar sekretionen i mag-tarmkanalen

Biverkningar:
Förstoppning

DEFINITION AV OIC

Nya eller förvärrade förstoppningssymtom vid insättning, ändring eller ökning av opioidläkemedel. Dessa måste inkludera 2 eller fler av följande symtom:4
 • Ansträngning vid mer än 25 % av tarmtömningarna
 • Klumpig eller hård avföring (BSC 1–2) vid mer än 25 % av tarmtömningarna
 • Känsla av ofullständig tarmtömning vid mer än 25 % av tarmtömningarna
 • Känsla av anorektal stopp/blockering vid mer än 25 % av tarmtömningarna
 • Manuella avhjälpande åtgärder vidtas mer än 25 % av tarmtömningarna
 • Färre än 3 spontana tarmtömningar per vecka

Besök eLearning-modulen om OIC för att få veta mer om OIC och hur det påverkar patienter

OIC – DIFFERENTIALDIAGNOSTIK

Mekanismerna i OIC skiljer sig från funktionell förstoppning, vilket kräver att den behandlas med lämpliga läkemedel.
OIC5 FUNKTIONELL FÖRSTOPPNING6
Mekanism Ihållande aktivering av μ-receptorerna i tarmen Minskade rörelser i mag-tarmkanalen eller mekanisk, fysiologisk eller medfödd oförmåga att tömma tarmen
Orsaker Opioidbehandling
 • Läkemedel: syrabindande medel, järn- eller kalciumtillskott, antikolinergika, kalciumkanalblockerare, urindrivande medel, NSAID-läkemedel, tricykliska antidepressiva
 • Mekanik: cancer, förträngning, ändtarmsbråck, ändtarmsframfall, megakolon, analfissur
 • Metabolism: diabetes, hypotyreos, hyperparatyreos, hyperkalcemi, hypokalemi, uremi, depression
 • Neuropatier: Hirschsprungs sjukdom, Parkinsons sjukdom, nervskador, paraplegi, multipel skleros
 • Myopatier: sklerodermi, amyloidos
Behandling Specifik blockering av μ-opioidreceptorstimulering i mag-tarmkanalen Kostförändringar: ökat intag av vätska och fibrer, motion, olika laxermedel

BSC = Bristolskalan

Referenser: 1. Kurz A. Opioid-induced bowel dysfunction: pathophysiology and potential new therapies. Drugs. 2003;63(7):649-671 2. Nelson A, Camilleri M. Chronic opioid induced constipation in patients with nonmalignant pain: challenges and opportunities. Therapeutic Advances in Gastroenterology. 2015;8(4):206-220. 3. Holzer P. Pharmacology of Opioids and their Effects on Gastrointestinal Function. The American Journal of Gastroenterology Supplements. 2014;2(1):9-16. 4. Simren M, Palsson O, Whitehead W. Update on Rome IV Criteria for Colorectal Disorders: Implications for Clinical Practice. Current Gastroenterology Reports. 2017;19(4). 5. Camilleri M, Drossman D, Becker G, et al. Emerging treatments in neurogastroenterology: a multidisciplinary working group consensus statement on opioid-induced constipation. Neurogastroenterology & Motility. 2014;26(10):1386-1395. 6. Alame A, Bahna H. Evaluation of Constipation. Clinics in Colon and Rectal Surgery. 2012;25(01):005-011.

Kyowa Kirin AB | Torshamnsgatan 39 | SE-164 40 Kista | Sweden
E-post: infose@kyowakirin.com | www.kyowa-kirin.com

KKI/SE/MOV/0055 04/2021     Den här webbplatsen är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige
KKI/SE/MOV/0055 04/2021
Den här webbplatsen är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige