VÄLKOMMEN TILL TARGET OIC

VÄLKOMMEN TILL TARGET OIC

VÄLKOMMEN TILL TARGET OIC

Här kan du hitta information, utbildning och resurser för hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med behandling av opioidorsakad förstoppning (opioid induced constipation – OIC). Du kan registrera dig för att få uppdateringar och få meddelanden när ny information och nya utbildningsinitiativ läggs till på webbplatsen.

Öka dina kunskaper om opioidorsakad förstoppning (opioid induced constipation – OIC) och MOVENTIG (naloxegol) på vår omfattade och användarvänliga eLearning-plattform. Arbeta i din egen takt, testa dina kunskaper i slutet av varje lektion och få ett certifikat när du är klar.

Få reda på mer

MOVENTIG är det första orala läkemedlet som tas en gång om dagen och som verkar som en perifer μ-opioidreceptorantagonist (PAMORA). Läkemedlet verkar genom att selektivt blockera μ-opioidreceptorer i tarmen. Detta lindrar opioidorsakad förstoppning utan att försämra den smärtlindrande effekten.2,3

Ta en titt

Information om OIC, dess påverkan på patienter, diagnostik och patofysiologi med snabblänkar till diagnostiska verktyg, inklusive nedladdningsbara versioner för utskrift och användning

Få reda på mer

Gå in på nedladdningscentret för att få tillgång till användbart material. Allt material går att ladda ner och kan användas kliniskt. Där finns diagnostiska verktyg och patientinformation och alla är i utskriftvänliga format

Få reda på mer

Rapportering av biverkningar:
Biverkningar ska rapporteras till Läkemedelsverket via http://www.lakemedelsverket.se/sv/rapportera-biverkningar/lakemedel eller till Kyowa Kirin AB via e-postadress till: infose@kyowakirin.com

Referenser: 1. Bell T, Panchal S, Miaskowski C, et al. The prevalence, severity, and impact of opioid-induced bowel dysfunction: results of a US and European Patient Survey (PROBE 1). Pain Medicine. 2009;10(1):35-42. 2. MOVENTIG Produktresumé. https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20131008000106&docType=6&scrollPosition=265. 3. Anantharamu T, Sharma S, Gupta A, et al. Naloxegol: First oral peripherally acting mu opioid receptor antagonists for opioid-induced constipation. Journal of Pharmacology and Pharmacotherapeutics. 2015;6(3):188. 4. Pappagallo M. Incidence, prevalence, and management of opioid bowel dysfunction. The American Journal of Surgery. 2001;182(5A Suppl):11S-18S. 5. Panchal S, Müller-Schwefe P, Wurzelmann J. Opioid-induced bowel dysfunction: prevalence, pathophysiology and burden. International Journal of Clinical Practice. 2007;61(7):1181-1187.

Referenser: 1. Bell T, Panchal S, Miaskowski C, et al. The prevalence, severity, and impact of opioid-induced bowel dysfunction: results of a US and European Patient Survey (PROBE 1). Pain Medicine. 2009;10(1):35-42. 2. MOVENTIG Produktresumé. https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20131008000106&docType=6&scrollPosition=265. 3. Anantharamu T, Sharma S, Gupta A, et al. Naloxegol: First oral peripherally acting mu opioid receptor antagonists for opioid-induced constipation. Journal of Pharmacology and Pharmacotherapeutics. 2015;6(3):188. 4. Pappagallo M. Incidence, prevalence, and management of opioid bowel dysfunction. The American Journal of Surgery. 2001;182(5A Suppl):11S-18S. 5. Panchal S, Müller-Schwefe P, Wurzelmann J. Opioid-induced bowel dysfunction: prevalence, pathophysiology and burden. International Journal of Clinical Practice. 2007;61(7):1181-1187.

Kyowa Kirin AB | Torshamnsgatan 39 | SE-164 40 Kista | Sweden
E-post: infose@kyowakirin.com | www.kyowa-kirin.com

KKI/SE/MOV/0050 04/2021     Den här webbplatsen är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.
KKI/SE/MOV/0050 04/2021
Den här webbplatsen är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.