Home

Den här eLearningplattformen har utvecklats och tillhandahålls av Kyowa Kirin för hälso- och sjukvårdspersonal som deltar i behandlingen av patienter som får opioidläkemedel. För närvarande finns det två olika moduler tillgängliga: opioidorsakad förstoppning (OIC) och MOVENTIG (naloxegol).

Båda modulerna är uppdelade så att du kan välja mellan att gå igenom alla eller vissa delar av innehållet i båda modulerna. Du kan slutföra eLearning-kurserna i din egen takt, avsluta och återuppta senare där du slutade. I slutet av varje avsnitt finns ett frivilligt prov som du kan göra för att testa dina kunskaper. Deltagare som slutför proven får ett certifikat.

Rapportering av biverkningar:
Biverkningar ska rapporteras till Kyowa Kirin AB via e-post till: Infose@kyowakirin.com