Den här sidan har skapats av kyowa kirin i syfte att informera allmänheten om opioidorsakad förstoppning (opioid induced constipation – oic)

Den här sidan har skapats av kyowa kirin i syfte att informera allmänheten om opioidorsakad förstoppning (opioid induced constipation – oic)

VAD ÄR OPIOIDORSAKAD FÖRSTOPPNING (OIC = OPIOID INDUCED CONSTIPATION)?

OIC är en specifik typ av förstoppning som kan påverka människor som tar smärtstillande läkemedel som är opioidbaserade såsom morfin, oxykodon, fentanyl, tramadol, kodein, hydromorfon och metadon.

Förutom att lindra smärta kan opioider ha följande inverkan på tjocktarmen:

  • Minska tarmmuskelns förmåga att föra innehåll vidare genom tarmen i normalt tempo
  • Minska tarminnehållets vätskehalt

Dessa effekter kan göra att innehållet inte passerar igenom tarmen i normalt tempo. Innehållet kan även vara hårdare och torrare än vanligt. Kombinationen av dessa två oönskade effekter kan leda till opioidorsakad förstoppning. Du kan drabbas av förstoppning i form av OIC så fort du börjar ta opioider och förstoppningen kan pågå så länge du fortsätter att ta opioider.

VILKA TECKEN OCH SYMTOM KAN TYDA PÅ OIC?

OIC orsakas av smärtstillande opioider, men symtomen kan likna vanlig förstoppning:

  • Mindre än 3 tarmtömningar per vecka
  • Ansträngning vid tarmtömning
  • Klumpig eller hård avföring
  • Känslan av att inte ha tömt tarmen helt efter toalettbesök
  • Känsla av förstoppning
  • Behöva hjälpa till med fingrarna för att tömma tarmen

VAD SKA JAG GÖRA OM JAG TROR ATT JAG LIDER AV OIC?

OIC är den vanligaste biverkningen av opioidanvändning och kan ibland leda till andra kliniska tillstånd. Därför är det viktigt att du pratar med din läkare om du upplever symtom på OIC.

Det kan kännas besvärande att prata om förstoppning, men det är viktigt att din vårdgivare känner till vad du upplever så att de kan hjälpa dig att få rätt behandling.

FINNS DET NÅGON BEHANDLING?

Det finns behandling för OIC – prata med din vårdgivare för mer information.

Kyowa Kirin AB | Torshamnsgatan 39 | SE-164 40 Kista | Sweden
E-post: infose@kyowakirin.com | www.kyowa-kirin.com